ถามแพทย์

 • เพศหญิง อายุ 19 ปี สูง 150 เซนติเมตร ออกกำลังกายแต่ไม่สม่ำเสมอ จะมีโอกาสสูงขึ้นอีกไหม

 •  nntchh
  สมาชิก
  ตอนนี้หนูมีความสูงอยู่150ซม. แต่อยากสูงขึ้นค่ะ เคยพยายามออกกำลังกาย แต่มันไม่สม่ำเสมอ หนูมีโอกาสจะสูงขึ้นไหมคะ ขอวิธีการหน่อยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ nntchh,

                 ความสูง จะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการทานอาหารและการออกกำลังกาย ดังนั้น หากคุณพ่อและคุณแม่ มีส่วนสูงที่ไม่มาก ย่อมมีผลที่ทำให้เรามีส่วนสูงที่ไม่มากได้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเราออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาบางชนิดเป็นประจำ และทานอาหารที่เหมาะสม ก็จะทำให้มีส่วนสูงกว่าพ่อและแม่ได้ 

                  สำหรับในผู้หญิง โดยปกติ จะหยุดสูงในช่วงอายุ 16-18 ปี หรือเมื่อมีประจำเดือนมา เพราะผลจากฮอร์โมนจากรังไข่จะไปมีผลต่อฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการยืดขยายของกระดูกค่ะ ดังนั้น หากอายุ 19 ปีแล้ว และมีประจำเดือนมาแล้ว ก็จะไม่สูงเพิ่มแล้วค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ nntchh,

                 ความสูง จะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการทานอาหารและการออกกำลังกาย ดังนั้น หากคุณพ่อและคุณแม่ มีส่วนสูงที่ไม่มาก ย่อมมีผลที่ทำให้เรามีส่วนสูงที่ไม่มากได้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเราออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาบางชนิดเป็นประจำ และทานอาหารที่เหมาะสม ก็จะทำให้มีส่วนสูงกว่าพ่อและแม่ได้ 

                  สำหรับในผู้หญิง โดยปกติ จะหยุดสูงในช่วงอายุ 16-18 ปี หรือเมื่อมีประจำเดือนมา เพราะผลจากฮอร์โมนจากรังไข่จะไปมีผลต่อฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการยืดขยายของกระดูกค่ะ ดังนั้น หากอายุ 19 ปีแล้ว และมีประจำเดือนมาแล้ว ก็จะไม่สูงเพิ่มแล้วค่ะ