ถามแพทย์

 • อาการ เกร็ง กราม และหน้าอก

 •  KP Panprasong
  สมาชิก
  สวัสดีครับ ผมอายุ 42 ปี อาการที่จะปรึกษานี้ เป็นมากว่า 15 ปีแล้วครับ อาการ เกร็ง บริเวณกราม ลงมาถึงกลางอกตรงลิ้นปี่ และสังเกตได้ว่าบางครั้งอาการเกร็งเกิดเอง หายเอง บางครั้งอาการเกร็งลามถึงเบ้าตาทั้งสองข้าง การรักษาด้วยตัวเองตลอด 15 ปีคือ กำปั้นทุบตรงอก บางครั้งดีขึ้นบางครั้งไม่ดีขึ้น สุดท้ายอาการหายไปเอง เคยไปพบแพทย์ แต่ไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ อยากทราบว่ามีแนวทางแนะนำไหมครับ

   สวัสดีคะคุณ KP Panprasong

  อาการเกร็งของกราม หน้าอกตรงลิ้นปี่ 

  สาเหตุอาจจะเกิดได้จาก 

  1. กล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะเป็นการแยกส่วนกันได้ค่ะ คือ กล้ามเนื้อที่หน้า กล้ามเนื้อที่หน้กอก อาจจะเกิดการล้าของกล้ามเนื้อเองก็ได้ค่ะ
  2. สาหตุอาจจะเกิดจากการที่มีการถูกกระตุ้นของเส้นประสาทบริเวณนั้น หรือ ระคายเคือง เป็นต้น
  3. เกลือแร่ที่ผิดปรกติก็อาจจะทำให้มีอาการแบบนี้ได้ค่ะ
  4. เส้นเลือดที่ผิดปรกติ ก็อาจจะทำให้มีการหดเกร็งของเส้นเลือดแล้วส่งให้ผลให้กล้ามเนื้อเกร็งได้ค่ะ

  ดังนั้นการตรวจอาจจะต้องตรวจตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเลยค่ะ ว่ามีความผิดปรกติอะไรหรือไม่ค่ะ แนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์อายุรกรรมระบบทางเดินประสาทค่ะ