ถามแพทย์

 • อยากทราบอาการของการเป็นโรคโควิดสายพันธุ์ล่าสุด

 •  Kaew0701
  สมาชิก
  อยากทราบอาการคนเป็นโควิดตัวล่าสุดค่ะ
  Kaew0701  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kaew0701

  การติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้เกิดอาการได้หลายระดับ ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือในบางรายหากเชื้อลงปอดอาจมีอาการปอดติดเชื้อ ได้แก่ ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อยได้

  เนื่องจากโควิด 19 เป็นเชื้อไวรัส จึงมีการกลายพันธุ์ และมีสายพันธุ์ต่างๆกันไปได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดนั้น ก็ยังมีอาการเด่นไปทางระบบทางเดินหายใจดังที่กล่าวไปข้างต้น หากมีอาการที่เข้าข่าย หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มได้ที่

  https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19-covid-19