ถามแพทย์

  • อาการแพ้พลาสเตอร์ยาชนิดผ้า

  • ขอสอบถามค่ะ เคยแพ้พลาสเตอร์ยาชนิดผ้าตอนประถม เมื่อแปะแล้วมีอาการแสบคันเป็นตุ่มใสขึ้นเกาะกันเล็กๆบริเวณที่เป็นแผล ตอนนี้ปัจจุบันคิดว่าจะไม่แพ้หรืออาการนั้นหายไปแล้ว ด้วยความที่ตัดสินใจเองจึงนำพลาสเตอร์ยามาแปะบริเวณแผลอีกครั้ง ผลที่ได้รับคือ เป็นตุ่มใสแสบคันเหมือนที่เคยเป็น ขึ้นตามรูปแผ่นพลาสเตอร์ชนิดนั้นแล้วจับตัวเกาะกันพองเป็นตุ่มใสขนาดใหญ่ ไปหาปรึกษาคุณหมอ ท่านได้บอกว่าอย่าเจาะ จนเช้าวันรุ่งขึ้นมีขนาดผองขยายใหญ่กว่าเดิม ควรทำอย่างไรดีคะ