ถามแพทย์

 • เมื่อแพนิคความดันโลหิตขึ้นไหม และอะไรทำให้แพนิค

 •  Yoyo O
  สมาชิก
  สวัสดีครับอยากสอบถามต้อนแพนิคกำเริบความดันจะขึ้นใหมครับแล้วโรคแพนิคต้องมีสิ่งมากระตุ่นใหมมันถึงจะมีอาการกำเริบ

  สวัสดีคะคุณ Yoyo O

  อาการแพนิค เป็นความรู้สึกตื่นกลัวไปเอง ในสิ่งที่ไม่ได้มีสาเหตุ หรือ มูลเหตุให้กลัวค่ะ อาการที่พบบ่อย คือ หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น แน่นหน้าอก หายใจไม่อื่น เพลีย และรู้สึกเมือนไม่สบาย อ่อนแรง ค่ะ โรคแพนิค 

  เรื่องของความดันโลหิตอาจจะขี้นได้ค่ะ เนื่องจากร่างกายอยู่โหมด ที่ต้องการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเอง ตลอดเวลานะค่ะ อาจจะส่งผลให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากเกินไปได้ค่ะ กระตุ้นให้มีเรื่องของความดันโลหิตสูงได้ค่ะ

  แพคนิดอาจจะมีสิ่งกระตุ้นหรือไม่ก็ได้คะ 

  ดังนั้นต้องดูว่าสำหรับตัวคุณเองเป็นกรณีไหนนะค่ะ