ถามแพทย์

 • มีวัยรุ่นมีอาการพูดไม่ค่อยชัด เรียนไม่ค่อยรํู้เรือง พูดคุยไม่สบตาคน ได้แต่นั่งฟังเฉยๆนานๆ อาการแบบนี้เรียกว่าอะไร

 •  Naphawan Nice
  สมาชิก
  มีวัยรุ่นคนหนึ่งสามารถที่จะอธิบายความต้องการของตัวเองได้แต่พูดไม่ค่อยชัดแล้วก็ฟังความหมายที่แฝงอยู่ข้างในเช่นมุกตลกหรือว่าคำวิชาการไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สามารถตอบโต้บอกความต้องการของตัวเองได้มีอาการคล้ายออทิสติกแต่อารมณ์ดีพูดจาดีเราก็เวลาคุยมีศพตาบ้างบางครั้งแต่อยู่นิ่งได้ฟังคำถามแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆได้เป็นเวลานานอาการแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติประเภทไหนคะซึ่งในลักษณะร่างกายร่างกายของเด็กคนนี้ตาตีบ ตัวอ้วนไม่สูง
  Naphawan Nice  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Naphawan Nice

  จากอาการดังกล่าวมานั้น อาจจะเป็นปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุทางกายเช่นมีความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง หรือมีสมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้ไม่สามารถรับฟัง หรือสื่อสารความต้องการของตนเองออกมาได้ตามปกติ หรือเป็นโรคทางจิตเวช เช่นโรคออทิสติกที่มักจะมีปัญหาพัฒนาการและการเข้าสังคมมาตั้งแต่เด็ก บางรายอาจมีอาการตั้งแต่ที่เป็นทารกเริ่มจะพูดก็จะเริ่มพูดได้ช้ากว่าเด็กคนอื่น หรือโรคจิตเภทบางชนิดที่ได้ยินเสียงผิดปกติหรือเห็นภาพหลอนในหัว ทำให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สบตาคนตอนสนทนาได้ เป็นต้น

  การจะให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดนั้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุทางกาย และประเมินสภาพจิตอย่างครบถ้วนต่อไป ซึ่งจากอาการที่กล่าวมาเบื้องต้น ก็อาจจะมีความผิดปกติด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม หรือการเรียนรู้ ที่ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปค่ะ

  เบื้องต้นควรกระตุ้นพัฒนาการตามวัย และกระตุ้นให้เข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือเช่นในด้านการเรียนเท่าที่จะทำได้ หากเรียนรู้ช้าก็ควรจะมีคนที่คอยดูแลหรือคอยอธิบายเป็นประโยคง่ายๆให้ฟัง เป็นต้น