ถามแพทย์

 • เสียวบริเวณสะโพกเวลาเคลื่่อนที่ เดินมากจะไม่มีแรงเดินแล้วล้มลงไป เกิดจากสาเหตุอะไร

 •  Lyn Lhin
  สมาชิก
  สวัสดีคะคุณหมอ เนื่องจากคุณแม่มีอาการเสียวบริเวณสะโพกเวลาที่การเคลื่อน เวลาเดินจะรูสึกเสียวมากๆๆ จนไม่มีแรงเดินแล้วล้มลงไปคะ แต่เวลานั่งอยู่เฉยๆ ไม่มีอาการเสียว จะมีอาการตอนที่เปลี่ยน ท่านั่ง ท่านอน หรืองอขาคะ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ เกิดจากสาเหตุอะไร และควรปฏิบัติตนยังไงคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Lyn Lhin,

                    อาการเสียวที่สะโพก อาจเกิดจาก

                    1. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท โดยจะทำให้เกิดอาการปวดแบบเสียวแปล๊บๆ บริเวณหลังส่วนล่างหรือบริเวณสะโพก และมักร้าวไปที่ขาหรือน่อง และอาจมีอาการชาร่วมด้วย หากเป็นมาก อาจทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้ อาการปวดเสียวจะเป็นมากขึ้นเมื่อก้มตัว นั่งงอตัวไปข้างหน้า การไอ จาม หรือเบ่ง สาเหตุมักเกิดจากการยกของหนักเป็นประจำ หรือการก้มที่ผิดท่าผิดจังหวะ

                    2. กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท (piriformis syndrome) เกิดจากกล้ามเนื้อ piriformis ซึ่งอยู่ที่สะโพกเกิดการอักเสบหริอเกิดพังผืดแล้วไปกดทับเส้นประสาท sciatic ที่มาจากไขสันหลัง อาการจะคล้ายกับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท

                     3. ช่องไขสันหลังตีบแคบลง มักเกิดจากการเสื่อมตามอายุ จึงมักพบในผู้สูงอายุ นอกจากนี้อาจเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดของโพรงกระดูกสันหลัง จากอุบัติเหตุบริเวณหลัง จากโรคกระดูกพรุน เป็นต้น อาการปวดจะคล้ายกับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน แต่มักปวดมากเวลาแอ่นตัว และดีขึ้นเมื่อก้มตัว หรือนั่ง

                     4. กระดูกสันหลังยุบตัว มับพบในผุ้สูงอายุจากโรกระดูกพรุน หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ มีมะเร็งกระจายไปที่กระดูก ติดเชื้อในกระดูก วัณโรคกระดูกสันหลัง เป็นต้น มักทำให้เกิดอาการปวดแบบตื้อๆ ตึงๆ มากกว่าอาการเสียว และมักทำให้เกิดอาการปวดมากและปวดตลอดเวลา ไม่วาอยู่ในท่าใด

                    5. เนื้องอกและมะเร็งของเนื้อเยื่อ กระดูก และเส้นประสาท แต่มักทำให้เกิดอาการปวดมากและปวดตลอดเวลา ไม่วาอยู่ในท่าใด

                    6. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เช่น จากการยกของหนัก ทำงานก้มๆ เงยๆ ตลอดเวลา ใส่รองเท้าส้นสูงมากไป การนั่งหรือยืนที่ผิดท่าเป็นเวลาต่อเนื่องนานๆ การออกกำลังกายที่ผิดท่า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ อาการมักจะเป็นการปวดแบบระบม ปวดแบบตุบ ๆ ไม่ได้ปวดแบบเสียว

                    ในเบื้องต้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรม หรือท่าทางที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อบริเวณเอวและสะโพกมากขึ้นไปอีก เช่น การยกของหนัก การก้มๆ เงยๆ การใส่รองเท้าส้นสูง งดการเดินมาก งดการวิ่งหรือออกกำลังกายต่างๆ ไปก่อน หากอาการยังคงเป็นต่อเนื่อง ก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ