ถามแพทย์

 • อาการเท้าชาเกี่ยวกับอะไร

 • เท้าชาเกี่ยวกับอะไร

  ด.ญ.รัตนา เหยียดรัมย์
  Feb 17, 2018 at 10:43 AM

  เท้าชาเกี่ยวกับอะไร

   

  สวัสดีครับ สำหรับอาการชาตามปลายมือปลายเท้า(Numbness) เกิดจากเส้นประสาทที่บริเวณปลายมือ ปลายเท้ามีการอักเสบทำให้ส่งสัญญาณประสาทผิดปกติ เกิดเป็นอาการชา มักมีสาเหตุดังนี้ 1.โรคเบาหวาน(Diabetes mellitus) หากเป็นมายาวนานปลายประสาทจะมีอาการเสื่อม เกิดอาการชา เจ็บเท้า 2.โรคขาดวิตามินบี1(BeriBeri) การขาดวิตามินชนิดนี้ ทำให้เซลล์ในร่างการทำงานผิดปกติ อาการในเบื่องต้นคือชา ถ้าเป็นมากจะมีอาการหัวใจวาย สมองเสื่อมได้ สาเหตุอื่นๆเช่น การใส่รองเท้าที่รัดเท้าเกินไป ทำให้เลือดหมุนเวียนไม่สะดวก ปลายประสาทขาดเลือดจึงมีอาการชาได้