ถามแพทย์

 • อาการเกร็งตั้งแต่หัวถึงเท้า

 •  Prakasit Butimooltrii
  สมาชิก
  คืออาการนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อเปลี่ยนอริยาบท จากนั่งเป็นยืน หรือยืนเป็นเดิน ถ้าเรายืนทันที อาการเกร็งจะเกิดขึ้นตั้งแต่หัว มือ เท้า ถ้าออกแรงยืนเท้าซ้าย ทั้วตัวซีกซ้ายจะเกร็งแบบนี้ 5-10วินาที แลัวจะหายไป แล้วจะเป็นอีกก็ต่อเมื่อ ลุก หรือ เดินทันที
  Prakasit Butimooltrii  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Prakasit Butimooltrii

  อาการเกร็งตั้งแต่หัวถึงเท้าดังกล่าวมา เป็นเมื่อจะเปลี่ยนท่า เป็นครู่เดียวแล้วหายไปนั้น อาจจะเกิดจาก การเกร็งหรือหดตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นขึ้นมาเฉียบพลัน ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุอันตรายใดๆ สาเหตุอื่นๆเช่น การเจ็บของเส้นประสาทซึ่งอาจจะเจ็บลามร้าวจากบนลงล่างได้ หรือการมีความผิดปกติของเกลือแร่ในเลือด ความดันต่ำเฉียบพลันขณะเปลี่ยนท่า เป็นต้น

  เบื้องต้นแนะนำการเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ฝึกการออกกำลังเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้

  ควรไปพบแพทย์หากอาการเป็นมากและเป็นนานขึ้น หรือเป็นบ่อย แม้เริ่มออกเดินแล้วก็ยังเกร็งทั้งตัวอยู่ หรืออาการมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมาก