ถามแพทย์

 • หลังแท้ง ได้ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่านมาเดือนครึ่ง ยังมีเลือดออกช่องคลอดกระปริบกระปรอย เป็นเพราะอะไร

 • พอดีแฟนเพิ่งแท้งสมบูรณ์ไปครับ ตอนแท้งได้ฉีดยารักษามดลูก กับฉีดยาคุมกำเนิด ตอนนี้ผ่านมาเดือนคึ่งแล้วคับ จะครบกำหนดฉีดยารักษามดลูกอีก วันที่ 13 เดือน 7 นี้ แฟนบอกตอนนี้ ยังมีเลือดไหลกระปิดกระปอยอยู่เลยครับ อยากทราบว่าเป้นเพราะอะไรครับ
  ณัฐพล เตียวยืนยง  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ณัฐพล เตียวยืนยง

  อาการแท้งสมบูรณ์คือการที่ตัวอ่อนและเยื่อบุรอบๆตัวอ่อนหลุดออกมาจากมดลูกโดยสมบูรณ์ไม่มีการค้างอยู่ในมดลูก วินิจฉัยจากอาการที่เลือดหยุดไหลสนิท ตรวจภายในพบปากมดลูกปิด อัลตราซาวน์หน้าท้องไม่พบตัวอ่อนหรือเนื้อเยื่อค้างอยู่ในมดลูก ถ้าแท้งครบคือไม่มีความจำเป็นต้องขูดมดลูก

  ไม่แน่ใจว่ายาที่ฉีดเพื่อรักษามดลูกนั้นเป็นยาอะไรค่ะ ปกติหลังแท้ง ไม่จำเป็นต้องฉีดยาใดๆเพื่อรักษาอีก ยกเว้นว่ามีความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่อยู่เดิม หรือเป็นการฉีดยาคุมกำเนิดค่ะ และหลังแท้งแล้ว เลือดควรจะหยุดไหลหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ไม่ควรมีออกมาอีก

  ดังนั้นแนะนำการกลับไปฉีดยาตามแพทย์นัด และแจ้งอาการให้แพทย์ทราบและสอบถามสาเหตุที่แน่ชัดของเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หากเกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล แพทย์จะรักษาด้วยการฉีดยาปรับฮอร์โมนภายใต้การดูแลของแพทย์ต่อไป