ถามแพทย์

 • ใช้สำลีปั่นหู แลัวเจ็บหู หูบวมและก็ปวด ควรทำอย่างไร

 • ตอนแรกมันนวกๆได้เย็นไม่ชัดเลยใช้สำลีปันหูแลัวก็รู้เจ็บครับตอนนี้หูบวมและก็ปวดดัวยคนับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ยิ่งยังไง ให้เข้าใจเทอ,

                   อาการเจ็บหู ปวดหู หูบวม อาจเกิดจาก

                   1. มีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในรูหู  เช่น แมลง มด หรือเมล็ดพืช 

                  2. การอักเสบติดเชื้อของรูหูชั้นนอก มักเกิดภายหลังการแคะหู หรือหลังจากไปว่ายน้ำ อาการคือ ปวดหู กดเจ็บบริเวณหน้าใบหู เมื่อดึงใบหูหรือโยกใบหูจะเจ็บมากขึ้น หูอื้อ มีน้ำเหลืองไหลออกมา รูหูบวมแดง 

                  3. หูชั้นกลางอักเสบติดเชื้อแบบเฉียบพลัน อาการคือปวดหูมาก มีไข้ การได้ยินเสียงลดลง บางรายอาจมีเวียนหัว คลื่นไส้ หลังจากนั้นอาการปวดและไข้จะลดลง แต่มีหนองไหลจากรูหู

                 4. มีสิวหรือฝีในรูชั้นนอกหู เกิดจากการอุดตันของไขมันและมีเชื้อโรคสะสมจนทำให้เกิดสิวหรือฝี 

                5. ขี้หูอุดตัน บางรายร่างกายมีการผลิตของขี้หูมากและอาจเกิดการสะสมของขี้หูจนอุดตัน ทำให้ปวดหู ได้ยินเสียงดังในหู หรือเวียนศีรษะได้

                หากอาการปวดหูเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ มีไข้ขึ้น มีหนองไหลออกมา ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่ะ  ในเบื้องต้น ให้งดการแคะรูหู และระวังอย่าให้น้ำเข้าหู เพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบมากขึ้นไม่ว่าจะกเิดจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การใช้สำลีอุดรูหูในขณะอาบน้ำ งดการว่ายน้ำ เป็นต้น