ถามแพทย์

 • มีอาการท้องร้องหลังมีเพศสัมพันธ์ เป็นอาการท้องหรือไม่

 •  Kannika pom
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟนในวันที่6 แบบป้องกัน แต่หลังจากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงตอนเย็นจนมาถึงวันที่9 มีท้องร้อง(เป็นบางครั้ง) อยากรู้ว่าท้องหรือไม่ค่ะ
  Kannika pom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pom11

  การมีเพศสัมพันธ์ถ้าได้ป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์ และถุงยางไม่ขาด ไม่รั่วเลยนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยกว่า 1-2%

  อาการท้องร้องเป็นบางครั้งหลังจากนั้น ไม่น่าเป็นอาการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ถ้าตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการอะไร จนกระทั่งประจำเดือนขาดหายไปค่ะ

  ถ้ายังไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป