ถามแพทย์

 • บางครั้งที่รู้สึกตื่นเต้น จะรู้สึกคลื่นไส้และอาเจียน ควรจัดความกับความรู้สึกนี้อย่างไร

 •  ชื่อ อะไร
  สมาชิก
  ในวันที่การแสดงโชว์บนเวที หนูมักจะตื่นเต้นจนคลื่นไส้จะอ้วกค่ะ ทั้งที่ผ่านเวทีมา3ครั้งแล้ว แต่เวลาก่อนขึ้นเวทีมักจะหัวใจเต้นเร็วจน เหมือนจะหลุดออกมา ทั้งๆที่รู้สึกมั่นใจในตัวเอง เชื่อมั่น แต่ร่างกายมันกลับไม่หาย คลื่นไส้เลยค่ะ เวทีที่ผ่านๆมาก็พยายามอดทนแล้วเดิน ขึ้นเวที ใจจะสั่นมากกขากับแขนจะสั่นมากเลยค่ะ แต่ก็พยายามเต้นต่อไป มีวิธีที่จะ ลดอาการ ตื่นเต้น อาการ คลื่นไส้ลงไหมคะ TT หายใจลึกๆก็แล้ว ToT
  ชื่อ อะไร  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ชื่อ อะไร

  อาการตื่นเต้นอาจจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายทำให้มีมือสั่น ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกคล้ายจะเป็นลมได้

  แนะนำการตั้งสติ และลองฝึกซ้อมบ่อยๆให้คล่องจะได้ลดความตื่นเต้นลง ถ้าอาการยังเป็นมาก จนไม่สามารถทำกิจกรรมที่ต้องทำได้ แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม ถ้าเป็นจากความตื่นเต้นกังวลจริง แพทย์อาจจ่ายยาเพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อลดอาการสั่นที่มี โดยรับประทานเป็นครั้งคราวเมื่อต้องการเท่านั้น และควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ