ถามแพทย์

 • ถ้ามีอาการพิษสุนัขบ้าระยะสุดท้าย ระยะที่ 1 และ 2 จะหายไปไหม

 •  นิรภา ฯ.
  สมาชิก
  ถ้าอาการอยู้ในขั้นสุดท้าย อาการของระยะ1และระยะ2จะหายไปไหมค้ะ ตอนน่อยยค้ะ🙏

  สวัสดีค่ะ คุณ นิรภา ฯ.

                        อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 

                     - ระยะแรก จะมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตัว เสียวหรือปวดแสบ หรือคันบริเวณแผลที่ถูกกัด ระยะนี้จะมีอาการประมาณ 2-10 วัน

                    - ระยะที่ 2 จะมีน้ำลายมาก เนื่องจากการเจ็บปวดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน ทำให้ไม่กล้าดื่มน้ำ ไม่กล้ากลืนน้ำลาย แม้ว่าจะหิวน้ำ มีเหงื่อออกมาก กระวนกระวาย สะดุ้ง ตกใจง่าย เมื่อมีสิ่งเร้า เช่น ลมพัด เสียงดัง คลุ้มคลั่งสลับกับสติดี  ระยะนี้จะมีอาการ 2-7 วัน

                    - ระยะสุดท้ายหรือระยะอัมพาต จะไม่รู้สึกตัว หมดสติ หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิต

                    โดยอาการจะเรียงลำดับคือมีอาการของระยะ 1 ก่อน ตามด้วยระยะ 2 และระยะ 3