ถามแพทย์

 • อาการก่อนประจำเดือนมากับอาการตั้งครรภ์อ่อนๆ แตกต่างกันไหม ตอนนี้มีท้องน้อยป่อง สิวขึ้น ตัวบวม

 •  nananimi bu
  สมาชิก

  อยากทราบว่าอาการก่อนประจำเดือนมากับอาการตั้งครรภ์อ่อนๆ มีจุดแตกต่างกันไหมคะ ตอนนี้มีแค่ท้องน้อยป่อง สิวขึ้น ตัวบวมขึ้น อะค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ nananimi bu,

                         อาการในช่วงก่อนการมีประจำเดือนมา และอาการตั้งครรภ์ในระยะแรก อาจคล้ายกันได้ เนื่องจากเป็นอาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเหมือนกัน ดังนั้น เราไม่สามารถให้การวินิจฉัยว่าตั้งครรภ์หรือไม่ โดยดูเฉพาะจากอาการเท่านั้นค่ะ การจะทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ (ในระยะแรก) ก็ต้องตรวจหาฮอร์โมนของการตั้งครรภ์จากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดค่ะ

                         อย่างไรก็ตาม อาการของการตั้งครรภ์ มักจะเกิดขึ้นตามหลังอาการขาดประจำเดือนไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้น หากยังไม่เลยกำหนดวันที่ประจำเดือนควรจะมา แล้วมีอาการต่างๆ ข้างต้น คือ ท้องน้อยป่อง สิวขึ้น ตัวบวม ก็น่าจะเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมากกว่า แต่หากเลยกำหนดวันที่ประจำเดือนควรจะมาไปนานแล้ว ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ