ถามแพทย์

 • กังวลเรื่องอันตรายจากรังสี CT Scan ที่เคยทำไป ว่าจะทำให้เป็นมะเร็งได้หรือไม่

 •  Phakhwan Piamchuwong
  สมาชิก
  หนูอายุ 25 ปี พึ่งทำ CT Scan ช่องท้อง 1 ครั้ง เอ็กซเรย์ปอด 4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งปี หนูกังวลเรื่องรังสีจากCTมากๆเลยค่ะ หนูเสี่ยงจะเป็นมะเร็งในอนาคตหรือในระยะยาวไหมคะ หนูเครียดและกังวลมากๆเลยค่ะ
  Phakhwan Piamchuwong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Phakhwan Piamchuwong

  การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรือ CT scan ดังกล่าวมานั้น เป็นการตรวจระบบอวัยวะต่างๆ โดยอาศัยหลักการใช้รังสีเอกซ์ จากหลอดเอกซเรย์  เพื่อทำให้เห็นภาพของอวัยวะภายในที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติ

  การได้รับรังสีจากการทำ CT scan เข้าสู่ร่างกายนั้น มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจากรังสีใน CT Scan ได้น้อยมาก และผลข้างเคียงในระยะยาวยังไม่เคยพบว่ามีชัดเจนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นในกรณีเป็นเด็กเล็ก หรือต้องเข้ารับการฉายแสงหรือโดนรังสีเป็นประจำต่อเนื่อง

  ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลจนเกินไป ให้ไปรับการรักษาและติดตามอาการตามแพทย์นัด หากไม่ได้ทำเป็นประจำต่อเนื่องเช่นทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ โอกาสจะมีอันตรายจากตัวรังสีนั้นมีได้น้อยมาก