ถามแพทย์

  • ถ้าน้ำอสุจิไม่ขุ่น เป็นหมันใช่ไหม

  • ถ้าน้ำอสุจิเรา ไม่ขุ่น เราเป็นหมันใช่ไหมคราบ ขอบคุณคราบ

    สวัสดีค่ะ คุณ ตะมุตะมิ งุงิงุงิ,

                        น้ำอสุจิอาจมีสีขาวขุ่นหรืออาจออกใสๆ ก็ได้ค่ะ และเมื่อปล่อยให้แห้ง จะดูข้นเหนียวขึ้น และมีสีออกเหลืองเล็กน้อยได้

                        อย่างไรก็ตาม การดูด้วยตาเปล่าอาจไม่สามารถตอบได้ว่าน้ำอสุจิเป็นปกติหรือไม่ หรือเป็นหมันหรือไม่ ต้องอาศัยการตรวจด้วยห้องปฎิบัติการค่ะ ทั้งนี้ น้ำอสุจิที่ปกติ จะมีปริมาณมากกว่า 1.5 มิลลิลิตร มีค่าความเป็นด่าง (pH) มากกว่า 7.2 มีจำนวนตัวอสุจิมากกว่า 15 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร หรือมีอสุจิโดยรวมแล้วมากกว่า 39 ล้านตัว มีตัวอสุจิที่มีชีวิตมากกว่า 58% และมีตัวที่เคลื่อนไหวมากกว่า 40% มีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวปนมาน้อยกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมถึงปริมาณมีน้ำตาล แร่ธาตุ และเอนไซม์ต่างๆ ที่เหมาะสม ดังนั้น หากมีค่าที่ผิดปกติไปจากที่กล่าว ก็อาจส่งผลต่อการมีลูกได้ค่ะ