ถามแพทย์

  • อสุจิตนเองเข้าไปในทวารหนักตนเอง จะเป็นอะไรไหม

  •  Teetuch Bunnalung
    สมาชิก
    อสุจิตนเองเข้าไปในทวารหนักตนเองจะเป็นอะไรไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Teetuch Bunnalung,       

                         การที่น้ำอสุจิของตนเอง เข้าไปในทวารหนักของตัวเอง  ก็ไม่ได้ส่งผลทำให้เกิดอะไรขึ้นมา ไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้ออะไรค่ะ ซึ่งเมื่ออสุจิเข้าไปในทวารหนักแล้ว ก็จะตายภายในเวลาไม่นาน ไม่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปในลำไส้ได้ค่ะ