ถามแพทย์

 • ความหมายของการที่เสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ คืออะไร หากกระดูกหักนิดหน่อย จะเข้าข่ายไหม

 • คือผมอยากว่า. เสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ มันคืออวัยวะสวนไหน ถ้าเป็นที่ใบหน้า กระดุกหักนิดหน่อย แบบนี้ไช่อวัยวะป่าวค้าฟ ไช่ทุพพลภาพหรือป่าวค้าฟคือไม่รู้เรื่องแบบนี้ค้าฟ. ขอบคุนค้าฟ
  คุนชาย ไร้สมอง  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ คุนชาย ไร้สมอง

  การเข้าข่ายผู้พิการหรือทุพพลภาพในทางกฎหมายหรือในทางการแพทย์นั้น จะหมายถึงการที่สูญเสียอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไปอย่างถาวรจนมีผลถึงการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน หลักๆเช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพาต การเสียแขนหรือขาไปจากสาเหตุใดๆ  เช่น การมีภาวะเบาหวานจนต้องตัดขา อุบัติเหตุ มะเร็ง แขนขาขาดหายตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น

  ส่วนกระดูกใบหน้าที่หักนั้น อาจจะเข้าข่ายทำให้เสียโฉม หากทำให้ใบหน้าผิดรูปไป แต่ก็อาจไม่ได้เข้าข่ายถึงขั้นเสียอวัยวะหรือทุพพลภาะ และหากเป็นกระดูกหักแต่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดดามให้กลับมาเข้าที่ แบบนี้อาจจะไม่ได้เข้าข่ายทุพพลภาพเช่นกันค่ะ