ถามแพทย์

 • อย่าโทราบคับ

 •  Jojo-bm Yotavoot
  สมาชิก
  ผลเลือดจากการตรวจไทรอยt3 4.890 t4 1.330 tsh 0.044ยังมีอาการเหนื่อยแค่เดินใจสั่นอย่ากทราบว่าระดับไทรอยขนาดนี้ยังมีอาการแบบนี้หรือป่าวคับรับประทานยา3เม็ดหลังอาหารเมทไทมาโชลมากไปหรือป่าวคับ
  Jojo-bm Yotavoot  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jojo-bm Yotavoot

  ในที่นี้คงต้องทราบค่าอ้างอิงที่แน่นอนของแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน

  แต่หากยังมีอาการเหนื่อย ใจสั่น อาจจะแปลว่าตัวโรคยังอยู่ในระดับที่ควบคุมไม่ได้ดีมากนัก แนะนำการแจ้งแพทย์ที่รักษาให้ทราบ แพทย์จะดูอาการร่วมกับแปลผลเลือดร่วมกัน ถ้ามีความจำเป็นต้องปรับยา ก็จะมีการปรับยาได้ แต่ถ้าเป็นไทรอยด์มากเกินไป ยังมีอาการใจสั่น แสดงว่ายาที่กินอยู่อาจจะมีปริมาณไม่เพียงพอมากกว่าค่ะ