ถามแพทย์

 • อยากให้ไอคิวสูงขึ้น แล้วไอคิวสามารถลดลงได้ไหม

 •  Tone sts
  สมาชิก
  คือผมอย่ากให้ไอคิวสูงขึ้น ครับ แล้วอย่ากถามว่าไอคิวสามารถลดเองได้ไหมครับ เพราะผมดูในกูเกิลมาว่า ทำหลายๆอย่างพร้อมกันทำให้ไอคิวลด จริงไหมครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tone sts,

                      IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient เป็นคำที่ William Stern นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส เป็นผู้บัญญัติขึ้น เพื่อบ่งถึงระดับเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งการวัดระดับ IQ  อาศัยการใช้แบบทดสอบทางเชาว์ปัญญา ค่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่บุคคลในระดับอายุเดียวกันนั้นทำได้ โดยค่า IQ ที่ถือว่าอยู่ในระดับปกติ (หรือปานกลาง) คือ 90-109

                      IQ นั้น เป็นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนมีติดตัวมาแต่กำเนิดและพัฒนาให้มีมากขึ้นได้ตามระดับอายุ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่

                      - พันธุกรรม คนเราจะมีเชาวน์ปัญญาดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพันธุกรรม 80% สิ่งแวดล้อม 20%

                       - ความสมบูรณ์ของสมองและระบบประสาท ที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ 

                       - สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่จะช่วยกระตุ้น IQ ตั้งแต่เด็ก เช่น พ่อแม่ที่เอาใจใส่ลูก ให้ความรักและความอบอุ่น การยอมรับ การเลี้ยงดูอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม มีผลต่อสุขภาพจิตดีและมีอิทธิพลต่อเชาวน์ปัญญา การพาลูกเที่ยว ดูสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาได้เช่นกัน 

                        - อายุ ระดับอายุที่พัฒนาการของเชาวน์ปัญญาถึงขั้นสูงสุดคือ 15-25 ปี เชาวน์ปัญญาเมื่อพัฒนาถึงขั้นสูงสุดจะค่อยๆเสื่อมลงตามวัยแต่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป แทบสังเกตไม่ได้ การเสื่อมของเชาวน์ปัญญาในแต่ละด้านอาจเสื่อมเร็วและช้าไม่เท่ากัน

                     - เพศ เพศชายมักมีความสามารถทางด้านการคำนวณ ถนัดทางกลไกการกระทำที่ใช้ไหวพริบ และความรวดเร็วดีกว่าหญิง ส่วนเพศหญิงมักมีความคล่องแคล่วในการใช้มือ งานที่ต้องใช้ฝีมือ รายละเอียด การใช้ภาษาความสามารถทางภาษา ความจำ

                      - เชื้อชาติ เด็กลูกครึ่ง มักจะมีเชาวน์ปัญญาสูงกว่าเด็กที่ไม่ใช่ลูกครึ่ง

                       - ความผิดปกติทางสมอง ความผิดปกติทางสมองอาจมีผลต่อการเสื่อมลงของเชาวน์ปัญญา  เช่น เนื้องอกในสมอง ลมชัก สมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การใช้สารเสพติด ความเครียดที่สะสม ก็จะมีผลทำให้ IQ ลดลงได้

                       ดังนั้น หากอายุยังไม่เกิน 25 ปี ก็อาจพัฒนา IQ ให้มีเพิ่มขึ้นได้ หรืออย่างน้อยก็ไม่ลดลง  ซึ่งได้แก่ 

                        - นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั้น จะทำให้ IQ ของเราลดลงได้ 

                         - กินอาหารที่บำรุงสมอง เช่น ไข่ ปลา ถั่ว ผักและผลไม้ต่างๆ 

                         - ออกกำลังกายและทำสมาธิ  การออกกำลังกาย จะช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่ช่วยในการเรียนรู้และจดจำ การทำสมาธิ ก็จะช่วยให้สมองมีความจำดีขึ้น และเสื่อมช้าลง

                         - เล่นดนตรี สิ่งที่ต้องเรียนรู้จากการเล่นดนตรี จะเป็นส่วนช่วยให้สมองมีการเชื่อมโยงได้ดีมากขึ้น

                         - ใช้งานสมองให้มาก ทุกครั้งที่มีการใช้งานสมอง ไม่ว่าจะเป็นการจำ การคิดวิเคราะห์ การคำนวณประมวลผลในเรื่องต่างๆ สมองก็จะถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลา และยิ่งเราใช้งาน สมองของเราก็จะรับรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้น ยิ่งรับรู้ยิ่งต่างๆได้มากขึ้น สมองก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไวขึ้น IQ ก็จะสูงขึ้น