ถามแพทย์

  • อยากแก้อาการหลังค่อม ปรึกษาหมอด้านไหน

  •  Ploy Plienanukul
    สมาชิก

    ถ้าต้องการรักษาอาการหลังค่อมกับแพทย์ สามารถไปหาหมอที่ไหมได้บางค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Ploy 

              ในกรณีที่ต้องการปรึกษาภาวะหลังโก่งค่อม หรือกระดูกสันหลังคด สามารถปรึกษาได้ที่แผนกศัลกรรมออโธปิดิกส์ หรือ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้ค่ะ ทั้งสองแผนกนี้จะดูแลเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกโครงสร้าง โดยที่สามารถหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเน้นไปในเรื่องของการทำกายภาพ ปรับเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะสมค่ะ