ถามแพทย์

 • วัดความดันได้ SYS 88 mmhg DIA 48 mmhg PR 95 bpm ปกติไหม

 •  Jenjira porpia
  สมาชิก
  พอดีวัดความดัน SYS 88mmhg DIA 48 mmhg P.R.95bpm แบบนี้ความดันปกติไหมคะคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jenjira porpia,

                  ค่าความดันโลหิตตัวบน = systolic blood pressure ส่วนค่าความดันโลหิตตัวล่าง = diastolic blood pressure สำหรับในผู้ใหญ่ หากวัดค่าความดันโลหิตตัวบนได้ต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือวัดค่าความดันโลหิตตัวล่างได้ต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) จะถือว่ามีความดันโลหิตต่ำ

                  ดังนั้น หากค่าความดันโลหิตตัวบนวัดได้ที่ที่ 88 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตตัวล่าง 48 มิลลิเมตรปรอท ก็จะถือว่ามีค่าความดันต่ำกว่าปกติ

                  อย่างไรก็ตาม หากไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เช่น เวียนหัว หน้ามืด เป็นลม หัวใจเต้นเร็ว ใจเต้นแรง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มือเท้าเย็น เป็นต้น ก็จะถือว่าเป็นปกติดีและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาอะไรค่ะ แต่หากเคยมีความดันโลหิตสูงแล้วลดลง หรือมีอาการผิดปกติต่างๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น อาจเกิดจากร่างกายขาดน้ำ การทานยาบางชนิด มีภาวะโลหิตจางเกิดขึ้น หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตทำงานลดลง เป็นต้น 

                   สำหรับอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้ 95 ครั้งต่อนาทีนั้น หากจับชีพจรแล้วพบว่ามีการเต้นอย่างสม่ำเสมอ ก็ถืออยู่ในเกณฑ์ปกติดีค่ะ