ถามแพทย์

 • อยากรู้อาการครับ

 •  Pongwiwat Kongwe-ha
  สมาชิก
  คือผมมีไรกะแฟนครั้งแรก ในวันที่20 โดยการใส่ถุงยางปลอดภัย. ต่อมาวันที่27 แฟนผมมีอาการเหนื่อยล้าโดยไม่รู้สาเหตุ เป็นเพราะอะไรหรอครับ ประจำเดือนจะมาหรือป่าว หรือการมีเพศสัมพันธ์ จะทำให้ประจำเดือนเคลื่อน ...

  สวัสดีค่ะ 

  การคุมกำเนิดโดยการใส่ถุงยางอนามัยประสิทธิภาพการคุมกำเนิดค่อนข้างสูงค่ะ ในกรณีที่ถุงยางไม่แตกไม่รั่ว แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีการคุมกำเนิดที่คุมได้ 100% โอกาสในการตั้งครรภ์อยู่ที่ประมาณ 2 % ค่ะ ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ  

  ส่วนสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด นอกจากการตั้งครรภ์แล้ว อาจจะเกิดจากความเครียด วิติกกังวล หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ปัจจัยจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ เป็นต้นค่ะ  ส่วนอาการเหนื่อยล้าก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกันค่ะ เช่น ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย นอนไม่พอ รวมถึงความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ โดยเฉพาะไทรอยด์ฮอร์โมนค่ะ 

  ดังนั้นถ้าประจำเดือนไม่มาตามกำหนด และกังวลว่าจะตั้งครรภ์ควรตรวจการตั้งครรภื หลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 3-4 สัปดหา์ค่ะ