ถามแพทย์

 • แม่อายุ 50ปี เวลาบีบนมแล้วมีน้ำสีน้ำตาลขุ่น เกือบดำ จะเป็นมะเร็งหรือไม่

 • แม่อายุ50ปี พบว่าเวลาบีบนมแล้วมีน้ำสีน้ำตาลขุ่น เกือบดำ จะเป็นมะเร็งหรือใม่ ?

  สวัสดีค่ะ คุณ ออมสิน' คนที่โลกใม่รู้จักก,

                   อาการที่มีน้ำไหลออกจากหัวนม แยกตามลักษณะของน้ำเป็นสาเหตุดังนี้

                  1. น้ำนม เช่น พบในภาวะหลังหย่านมบุตร มักเป็น 2 ข้าง โดยเกิดจากการกระตุ้นเต้านม เช่น การบีบนวด คลึงเต้านมบ่อยๆ นอกจากนี้อาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด เช่น phenothiazine reserpine หรือเกิดจากเป็นเนื้องอกในต่อมใต้สมอง

                 2. น้ำสีอื่นๆ เช่น ใส เขียว เหลือง น้ำตาล มักเกิดจากท่อน้ำนมเกิดการขยายตัว ส่วนน้อยอาจเกิดจากเป็นเนื้องอกธรรมดาของต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม 

                 3. น้ำปนเลือดหรือเป็นเลือด มักเกิดจากเป็นเนื้องอกของต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม เช่น papilloma นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากจากมะเร็งเต้านมได้ แต่มักคลำได้ก้อนที่ชัดเจนและอาจทำให้หัวหัวบุ๋ม

                 ดังนั้น หากน้ำที่ไหลจากหัวนม มีสีน้ำตาลออกดำ ดังกล่าว แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้ตรวจคลำเต้านมในเบื้องต้น ว่ามีก้อนหรือไม่ หากมีก็จะได้ตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น อัลตราซาวน์เต้านม หรือหากตรวจไม่พบก้อน ก็อาจใช้วิธีการฉีดสีดูท่อน้ำนม เพื่อดูว่ามีก้อนเนื้องอกในท่อน้ำนมหรือไม่ค่ะ