ถามแพทย์

  • ซื้อที่ตรวจการตกไข่มา ตรวจแล้วขึ้นขีดที่ 2จางๆ

  • ซื้อที่ตรวจการตกไข่มาแต่ตรวจแล้วขึ้นขีดที่2จางๆค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ แต้ว ชฎาภรณ์,

                         การใช้ชุดตรวจหาการตกไข่จากปัสสาวะ จะเป็นการตรวจหาฮอร์โมน LH จากปัสสาวะ ซึ่งโดยปกติร่างกายก็จะมีฮอร์โมนชนิดนี้อยู่ในกระแสเเลือดและปัสสาวะบ้างเล็กน้อยอยู่แล้ว ดังนั้นหากตรวจพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ แสดงว่ายังไม่ได้มีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะ  เมื่อเข้าใกล้ช่วงที่ไข่จะตก ปริมาณฮอร์โมนจึงจะเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และเมื่อตรวจจะพบขึ้นขีดที่ 2 เข้มเท่ากับขีดแรก จึงจะแปลผลว่ามีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะ โดยปกติ เมื่อตรวจจนได้ขีดที่ 2 ชัดเจนแล้ว การตกไข่จะเกิดขึ้นภายในเวลา 12-36 ช.ม.ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ช.ม. ก็จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้มากค่ะ