ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีน​กัน​บาดทะยัก​ครบ 3 เข็มเมื่อปี 58 วันนี้โดนเหล็กทิ่มเท้า จะต้องไปฉีดอีกไหม

 •  Basezz
  สมาชิก
  ผมได้ฉีดวัคซีน​กัน​บาดทะยัก​ครบ3เข็มเมื่อปี58พอดีวันนี้โดนเหล็กทิ้มเท้าผมต้องไปฉีดกระตุ้นอีกมั้ยครับหรือว่าไม่ต้องครับ กังวลมากๆ
  Basezz  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Basezz

  การกระตุ้นบาดทะยักกรณีเป็นแผลเสี่ยงเช่นแผลถูกเหล็กทิ่มเท้า ถูกตะปูตำ แผลถูกสัตว์กัด แผลเปื้อนดิน ควรกระตุ้นวัคซีนหากเข็มล่าสุดนั้นเกิน 5 ปี

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา วัคซีนเข็มล่าสุดยังอยู่ในช่วง 5 ปี (อาจต้องดูเดือนที่ฉีดด้วย) จึงอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องฉีดซ้ำค่ะ

  แนะนำนำสมุดวัคซีนไปพบแพทย์และประเมินแผลด้วยว่าต้องได้ยาฆ่าเชื้อหรือไม่