ถามแพทย์

 • บริจาคอวัยวะ ร่างกาย

 •  Chanagarn SawaiNgam
  สมาชิก
  ต้องไปที่ไหน ตรวจร่างกายแบบไหนบ้าง เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรึเปล่าค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chanagarn

  หากหมายถึงการบริจาคอวัยวะ ในประเทศไทยสามารถแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เว้นแต่การบริจาคดวงตาที่ต้องบริจาคที่ธนาคารดวงตาสภากาชาดไทย ปัจจุบันอวัยวะที่สามารถบริจาคได้  ได้แก่ หัวใจ และลิ้นหัวใจ ปอด ตับ ไต และดวงตาค่ะ 

  ขั้นตอนการเตรียมตัวบริจาคอวัยวะไม่ยุ่งยากค่ะ เนื่องจากการบริจาคอวัยวะเป็นเพียงการแสดงความจำนงไว้ก่อนเท่านั้น  ขั้นตอนในการบริจาคอวัยวะได้แก่

  ติดต่อหน่วยงานรับบริจาคเพื่อสอบถามข้อมูล โดยในประเทศไทยติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาิไทย  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 1666 หรือ 0 2256 4045-6 โดยสามารถส่งใบแสดงความจำนงทางไปรษณีย์ได้ค่ะ ขั้นตอนสะดวกมากเลยค่ะ 

  ตรวจสุขภาพ ผู้บริจาคอวัยวะจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดเชื้อ ดังนั้น จึงควรตรวจสุขภาพให้แน่ใจก่อนว่าตนเองสามารถบริจาคอวัยวะได้ โดยสามารถตรวจร่างกายทั่วไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือตรวจกับแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำก็ได้ค่ะ หากตรวจที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิบัตรทองหรือประกันสังคมอยู่แล้ว จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ 

  แจ้งคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด แม้จะยื่นความจำนงแล้วแต่จำเป็นต้องมีสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดช่วยประสานงานในเรื่องบริจาคอวัยวะอีกทีค่ะ  เมื่อถึงเวลาจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างราบรื่นค่ะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ การบริจาคอวัยวะ 

  สามารถติดต่อสภากาชาดไทย และขอแบบฟอร์มบริจาคได้ที่นี่ค่ะ ขั้นตอนและแบบฟอร์มบริจาคอวัยวะ