ถามแพทย์

 • อยากทราบอาการของคนตั้งครรภ์ 1-2 สัปดาห์

 •  Skit-1
  สมาชิก
  อยากถามไว้เป็นความรู้ครัย
  Skit-1  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Skit-1

  การตั้งครรภ์ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกที่ตัวอ่อนเพิ่งจะฝังตัวเข้ากับโพรงมดลูกนั้น แทบจะไม่มีอาการอะไรที่สังเกตได้ค่ะ

  แต่หลังจากนั้นเมื่อตัวอ่อนฝังตัวแล้ว มีการสร้างฮอร์โมนจากรกมากขึ้น อาจมีอาการจากฮอร์โมนที่รก เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ที่เรียกว่าแพ้ท้องได้ แต่ไม่ได้เอาไว้วินิจฉัยการตั้งครรภ์

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปตรวจยืนยันผลเลือด/ปัสสาวะที่รพค่ะ