ถามแพทย์

 • อยากทราบ ว่าเป็นอะไร

 • สวัสดีครับคุณหมอ พอดี วันที่ 13 ผมนอนทั้งวัน ตื่นมา รู่สึกคอเป็นเหมือนเส้นเอ็งมันพลิก พอคำดู มีก้อนเล็กๆมาเรย เหมือนจะไม่ใช้ก้อน จะเป็นเหมือนเส้นตรึง คำดูเป็นแข็งๆ ไม่เคลื่อน กดดู ไม่มีอาการเจ็บ แต่เป็นขัดๆเหมือนเส้นมันพลิก หันซ้ายหันขวาก็ไม่เจ็บ รู้สึกสดวกไม่ม่อาการเจ็บเรย แต่มีอาการ ขัดๆนิดเดียว ครับ ไม่มีอาการแซกซ้อนใดๆเรย และไม่รูปบวมเรย ไม่มีรอยแดงด้วย แต่เวลาคลำมันเหมือนเส้นเอ็นมันตรึงที่คอ และมันแข็ง นิดเดียว อยากทราบว่าใช้ต้อมน้ำเหลือง โตไหมครับ หรือเส้นเอ็งมันเเกร็ง
  ส.สวัสดี มีชัย แหล่งเพาะพันธุ์พม่าลีลาแข้งคม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ส.สวัสดี มีชัย แหล่งเพาะพันธุ์พม่าลีลาแข้งคม

  อาการคลำได้ก้อน หรือเส้นตึงๆที่บริเวณคอดังกล่าวมานั้น อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือตึงตัวจากการใช้งานหรือเกร็งอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป หรือการมีเส้นเอ็นอักเสบสัมพันธ์กับการใช้งานมากเกินไปหรือใช้งานผิดท่า หรืออาจเป็นก้อนจากสาเหตุอื่นๆเช่น ก้อนจากต่อมน้ำเหลืองอักเสบและมีการโตขึ้น วัณโรคต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือก้อนไขมันที่ผิวหนังได้ เป็นต้น

  เบื้องต้นแนะนำพักการใช้งาน ไม่เกร็งกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวมากๆ ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่คอ ขยับบ่อยๆ รับประทานยาแก้ปวดได้ถ้าปวดตึงมาก ไม่ไปคลำหรือกดบ่อยๆ ยังไม่เอายาอะไรไปทาเอง

  และควรไปพบแพทย์หากยังมีอาการต่อเนื่อง เจ็บปวด คลำได้ก้อนชัดเจน มีเลือดหรือหนองไหลจากก้อน หรือมีการขยับของกล้ามเนื้อคอหรือแขนที่ผิดปกติไป