ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 17 ก.ย. วันไข่ตกคือวันไหน

 •  pathin5555
  สมาชิก
  ถ้าประจำเดือนมาประมาณวันที่17ก.ย แล้ววันที่ไข่ตกคือวันอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ pathin5555,

                      วันที่ไข่ตก จะอยู่ที่ประมาณ 14 วันก่อนประจำเดือนจะมา ดังนั้น หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอ เช่น 28 วัน วันที่ไข่ตกคือวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ซึ่งหากประจำเดือนมาวันที่ 17 ก.ย. วันไข่ตกก็คือวันที่ 1 ต.ค. ค่ะ              

                   หรือหากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอที่ 30 วัน วันที่ไข่ตกคือวันที่ 16 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ดังนั้นหากประจำเดือนมาวันที่ 17 ก.ย. วันไข่ตกก็คือวันที่ 3 ต.ค. ค่ะ              

                   แต่หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ คือในแต่ละเดือนมีระยะห่างที่ไม่เท่ากัน การกำหนดวันไข่ตกอาจเป็นได้ยาก ดังนั้น อาจต้องใช้วิธีอื่นช่วย เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้ชุดตรวจหาการตกไข่จากปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตาม link นี้ค่ะ