ถามแพทย์

  • โดนแมวกัด แผลมีเลือดซิบและไม่ลึก ได้ฉีดวัคซีน แต่หมอไม่ได้ฉีดอิมมูโนโกลบิน จะเป็นอะไรไหม

  •  peakwu
    สมาชิก
    สวัสดีครับ ผมรบกวนถามหน่อยครับคือวันจันทร์ที่ 4 มค. โดนแมวกัดครับแล้วก็ล้างแผลทันที ทีนี้ ลักษณะแผลคือมีเลือดซิบและไม่ลึก ผมก็ไป รพ. ไกล้บ้านเพื่อไปฉีดวัคซีนเป็นวัคซีนคอร์ส 5 เข็ม แต่หมอไม่ได้ฉีดอิมมูโนโกลบิน อยากทราบว่าจริงๆแล้วกรณีแบบนี้ถ้าไม่ได้ฉีดอิมมูโนโกลบิน จะเป็นอะไรไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ peakwu,

                            หากโดนแมวกัด และมีบาดแผลที่มีเลือดออก ตามคำแนะนำก็ควรฉีดอิมมูโนโกลบูลิน เพื่อให้สามารถออกฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคได้ทันที อย่างไรก็ตาม หากบาดแผลมีขนาดที่เล็กมาก มีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อย หรือเป็นแมวที่เลี้ยงเองและสามารถเฝ้าติดตามอาการได้ แพทย์ก็อาจพิจารณาฉีดแค่วัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งวัคซีนก็จะกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ภายใน 14 วัน ซึ่งก็จะทันต่อการป้องกันโรคได้อยู่ เพราะระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้านั้น จะได้เวลาประมาณ 1 เดือนจนถึงหลายเดือนค่ะ