ถามแพทย์

 • อยากทราบค่าผลไทรอยด์ฮอร์ดมนที่ไปตรวจมา อันตรายไหม

 •  หวาย หวาย
  สมาชิก
  Free T4 7.77 TSH 0.005 อยากทราบค่าแต่ละตัวคืออะไรแล้วส่งผลหรือทำงานยังไงกับร่างกายเราคะ...อันตรายมากมั้ย ?

  สวัสดีค่ะ คุณ หวาย หวาย,

                  ค่า Free T4 คือค่าฮอร์โมน thyroxine ที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ ซึ่งหากวัดได้ค่า 4.77 ng/dl  ถือว่าสูงกว่า(ค่าปกติประมาณ 0.7-1.9)

                   ส่วนค่า TSH (thyroid stimulating hormone เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมน T3 (triiodothyronine) และ T4 (thyroxine) ระดับค่าปกติคือ 0.3-4.5 mIU/L ดังนั้น หากวัดได้ 0.005 ถือว่าต่ำผิดปกติ

                   ดังนั้น จากการที่มีค่าไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (Free T4) และค่าฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองต่ำ แสดงว่ามีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษอยู่ค่ะ ซึ่งจะทำให้มีอาการต่างๆ ได้ เช่น น้ำหนักตัวลด ใจสั่น มือสั่น เหนื่อยง่าย ถ่ายอุจจาระบ่อย นอนหลับยาก ผมเปราะบางขาดง่าย มีอาการผมร่วง มีประจำเดือนผิดปกติ ขี้ร้อน เหงื่อออกง่าย เป็นต้น

                     แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและติดตามอาการต่อเนื่อง การรักษาในขั้นต้นคือการทานยาเพื่อลดระดับฮอร์โมนไทรอยด์ลงให้อยู่ในระดับปกติ หากปล่อยไว้ไม่รักษา อาจเกิดผลแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย เกิดลิ่มเลือดกระจายไปอุดตันตามหลอดเลือดต่างๆ เช่น ที่สมอง ทำให้เกิดอัมพาตได้ นอกจากนี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน และหากมีอาการตาโปนร่วมด้วยจะทำให้หนังตาปิดไม่สนิท เกิดตาแห้ง กระจกตาเป็นแผล และอาจสูญเสียการมองเห็นได้

                      ในบางรายอาจเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษขั้นวิกฤต คือมีหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ มีไข้สูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส ท้องเสีย อาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง และอาจถึงขั้นหมดสติได้

                     ดังนั้น ควรหาเวลาไปรับการรักษานะคะ