ถามแพทย์

 • แนะนำแพทย์ทางด้านโรค Addisonian crisis ให้หน่อย มีที่ รพ.ไหนบ้าง

 •  pornlapat
  สมาชิก
  รบกวนข่วยแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้หน่อยค่ะ. ทางด้านโรค Addisonian crisis ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ ไม่ทราบมีที่รพไหนบ้างค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ pornlapat,

                     โรค Addison's Disease เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากต่อมหมวกไตทำงานสร้างฮอร์โมนต่อมหมวกไตได้น้อยกว่าปกติ ไม่พอเพียงต่อการใช้งานของร่างกาย จึงก่อให้เกิดเป็นอาการผิดปกติต่างๆ จากภาวะขาดฮอร์โมนต่างๆ จากต่อมหมวกไต ซึ่งได้แก่ ฮอร์โมน Glucocorticoid ฮอร์โมน Mineralocorticoid เป็นต้น

                     หากเกิดอาการของโรคแอดดิสันอย่างเฉียบพลัน ที่อาการรุนแรงมากจนผู้ป่วยอาจช็อกและเสียชีวิตได้ เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะวิกฤตต่อมหมวกไต (Addisonian crisis หรือ Adrenal crisis)

                      ดังนั้น ในการรักษาภาวะนี้ ต้องเป็นแพทย์อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ และอาจต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤตมาร่วมดูแลด้วย หรือหากมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เกืดการติดเชื้อแทรกซ้อน ไตวายเฉียบพลัน  ก็อาศัยอายุแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อและโรคไตมาร่วมดูแลเพิ่มอีก ดังนั้น ก็ควรเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ซึ่งหากเป็นในส่วนของรัฐบาล ได้แก่ โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ โรงพยาบาลศูนย์ประจำแต่ละจังหวัดค่ะ หากเป็นภาคเอกชน แนะนำควรสอบถามยังแต่ละโรงพยาบาลโดยตรงค่ะ