ถามแพทย์

 • ต้องการทราบผลการตรว mammogram

 •  puang2516
  สมาชิก

  mamographic findingsL

  - No change of the small group of microcalcification at the right UOQ from 09/06/2018

  - Few punctate calcifications in left breast.

  - There is no focal architectural distortion or suspicious microcalcification

  - The visualized skin, subcutaneous fat and nipples are unremarkable

  Untrasoubd Findings:

  - Multuple circumscribed and mildy lobulated nodules in right breast, ranging from 0.4- 1.3 cm.  No change of the dominant nodule at R12 from 19/06/2018. Now about 1.3x0.6 cm

  - A 0.4-cm cyst at L12

  Impression:

  - No change of the snall group of  microcalcifications at the right UOQ from 09/06/2018

  -  Few punctate calcifications in left breast.

   - Multuple circumscribed and mildy lobulated nodules in right breast, with no change of the dominant nodule at R12 from 19/06/2018. 

  - A small cyst at L12.

   

  Assesssment : BI-RAD 3; Probably benign

  Recommendation : Follow up mammogram of right breast ans US of both breast in 6 months

  สวัสดีค่ะ คุณ puang2516,

                   ผลการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านมคือ

                   - ยังคงพบกลุ่มของหินปูนขนาดเล็กๆ ที่เต้านมขวา บริเวณด้านบนด้านที่ติดกับรักแร้ ซึ่งเมื่อเทียบกับการตรวจเมื่อเดือน มิ.ย. 61 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร

                   - พบหินปูนจำนวนเล็กน้อยที่เต้านมซ้าย

                   - พบก้อนเนื้องอกขนาดเล็กๆ ที่เต้านมขวาจำนวนหลายอัน ขนาดตั้งแต่ 0.4-1.3 cm. โดยขนาดใหญ่สุดอยู่ที่บริเวณ 12 นาฬิกา (ขนาด 1.3 x 0.6 cm) ทั้งนี้ขนาดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการตรวจเมื่อ มิ.ย. 61

                   - พบซีสต์ธรรมดาที่เต้านมซ้ายขนาด 0.4 cm. ตรงบริเวณ 12 นาฬิกา

                   สรุปผลเป็น BIRAD category 3 คือพบสิ่งผิดปกติที่เป็นเนื้องอกธรรมดา ไม่ใช่มะเร็ง แนะนำให้ตรวจติดตามด้วยแมมโมแกรมที่เต้านมขวา และอัลตราซาด์เต้านม 2 ข้าง อีก 6 เดือนถัดไป