ถามแพทย์

 • คนที่เคยลื่นล้มหัวฟาดพื้น ต้องผ่าตัดสมอง จากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เป็นเพราะอะไร

 •  Napatsanan Choochauy
  สมาชิก
  หมอคะ คนที่เคยลื่นล้มหัวฟาดพื้นกะโหลกร้าวต้องผาตัดสมอง จากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น ควมคุมตัวเองไม่ได้ เปิดประตูใส่คนอื่นแล้วทำหน้าจิ๊จ๊ะใส่ทั้งๆที่ตัวเองผิด แบบนี้เรียกว่าโรคอะไรคะ
  Napatsanan Choochauy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Napatsanan Choochauy

  การที่มีอุบัติเหตุที่ศีรษะดังกล่าวมานั้น อาจทำให้เนื้อสมองได้รับบาดเจ็บไปบางส่วน หรือมีเลือดออกในสมองจนไปกดทำลายเนื้อสมองบางส่วนได้ 

  อาการจะขึ้นกับว่าสมองส่วนใดได้รับบาดเจ็บ หากเป็นเรื่องการควบคุมพฤติกรรมหรืออารมณ์ การใช้เหตุผลไม่ได้นั้น อาจจะเป็นความผิดปกติที่สมองส่วนหน้า ไม่ได้มีชื่อโรคที่ชัดเจน แต่จะเรียกและรักษาตามสาเหตุของโรค ว่าสมองส่วนใดที่ได้รับการกระทบกระเทือนค่ะ

  แนะนำติดตามอาการกับแพทย์ที่ผ่าตัดสมองอย่างต่อเนื่อง แจ้งอาการให้แพทย์ทราบ หากเป็นอาการที่เป็นมากขึ้นหลังผ่าตัด แพทย์อาจต้องเอ็กซเรย์สมองซ้ำดูว่ารอยโรคไม่ได้เป็นมากขึ้น หรือต้องผ่าตัดแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะ