ถามแพทย์

 • อยากทราบว่าค่าเลือดดังนี้ปกติไหม มีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหม

 •  Chuthamat
  สมาชิก
  Hb = 13.74หน่วยg/dl ค่าปกติM14.25-16 Hct = 43.5 หน่วย % ค่าปกติ M:42.9-49.1 WBC = 4.9 หน่วย 10^3/ul ค่าปกติ 5.0-10.0 RBC= 5.31 หน่วย 10^6/ul ค่าปกติ M:4.86-5.94 MCV = 81.9 หน่วย fl ค่าปกติ 80-97 MCH = 25.9 หน่วย pg ค่าปกติ 27-31 MCHC = 31.6 หน่วย g/dl ค่าปกติ 32-36 RDW = 13.5 หน่วย % ค่าปกติ 11.5-14.5 Platelet count =173 หน่วย 10^3/ul ค่าปกติ 140-450 Estimated platelet = Adequate Neutrophil = 40 หน่วย % ค่าปกติ 40-75 Lymphocyte = 52 หน่วย % ค่าปกติ 20-45 ผลปกติมั้ยคะ หรือมีตัวไหนผิดปกติ ปล. ถ้าผลเลือดบางตัวขึ้นทุกปีที่ตรวจ (เเต่ขึ้นไม่มากตั้งเเต่ปี2560-2563) มีความเสี่ยงอะไรบ้างคะ
  Chuthamat  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Chuthamat

  จากค่าเลือดที่ให้มานั้น เป็นค่าของจำนวนเม็ดเลือดต่างๆในร่างกาย โดยค่าเม็ดเลือดแดงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติเล็กน้อยมาก ไม่จัดว่าเป็นความผิดปกติ ค่าเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นกัน

  จากผลเลือดที่ให้มานั้นไม่น่าจะมึความผิดปกติใดๆ โดยหากเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้มีอาการอะไร ก็ให้ตรวจเป็นประจำปีไป แต่ถ้าในระหว่างนี้มีความผิดปกติ มีไข้ หรือมีเลือดออกผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ก่อนค่ะ