ถามแพทย์

 • อยากทราบกลไกการเกิดน้ำในเยื่อหุ้มปอดของภาวะไตวาย

 •  ssssaaa
  สมาชิก
  เป็น ESRD ร่วมกับ Volume Overload ตรวจ X-ray พบมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด อยากทีาบว่ามีกลไกอย่างไรจากภาวะไตวายที่ไปทำให้ มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดได้ค่ะ BUN 50.6 Cr 7.7 e-GFR 5
  ssssaaa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ssssaaa

  การเป็นโรตไตวายหรือ ESRD ที่จัดว่าเป็นไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งจะทำให้เกิดการตกค้างของของเสีย น้ำและเกลือแร่ต่างๆในร่างกายตามมา ก็เหมือนกับว่ามีน้ำและของเสียจำนวนมากคั่งอยู่ในหลอดเลือด เป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือด จนดันให้น้ำรั่วออกมาบริเวณเยื่อหุ้มปอดได้ค่ะ

  จากค่าไตที่ให้มา มีค่าการทำงานของไตระยะไตวายจริง แนะนำติดตามอาการกับอายุรแพทย์โรคไตอย่างใกล้ชิดนะคะ