ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนมา 1 วัน ก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บนม พอประจำเดือนมา ก็มาเยอะแต่มาแค่ 2 วัน จะท้องไหม

 •  ม่าน ม่าน
  สมาชิก
  คือหนูมีอะไรกับแฟนก่อนวันมาประจำเดือน1วัน ก่อนน่านี้มีอาการเจบนม แล้ว ประจำเดือนมา 2วัน มาเยอะ แต่ประจำเดือนมาแค่2วัน เมื่อก่อนมา3-4วัน มีโอกาสท้องไม่คะ ไม่ได้ใส่ถุง ไม่เคยแตกใน
  ม่าน ม่าน  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ม่าน ม่าน

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดๆของรอบเดือนนั้น มีโอกาสทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ทั้งสิ้นค่ะ ไม่ควรพยายามทำการนับวันก่อนหรือหลังการมีประจำเดือนเพื่อคุมกำเนิด เพราะโอกาสผิดพลาดสูงมาก

  แต่หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีเลือดประจำเดือนออกมาแล้ว ก็น่าจะไม่ได้มีการตั้งครรภ์

  โดยปกติเลือดประจำเดือนควรมาประมาณ 2-7 วันแล้วหยุดสนิท ไม่มีออกกระปริดกระปรอยระหว่างรอบเดือนอีก อาจสังเกตอาการต่อไปก่อนว่าไม่ได้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดระหว่างรอบเดือนอีก ถ้ามีเลือดออกผิดปกติ ร่วมกัับปวดท้องน้อยมาก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและยืนยันการตั้งครรภ์ต่อไป