ถามแพทย์

 • แปลผลเอ๊กซเรย์ปอด มีโรคทางปอดไหม หรือเป็นรอยเก่า

 •  kan2564
  สมาชิก

  ได้ไปเอกซเรย์ทรวงอก ผลออกมา

  NO active pulmonary infiltration. Fibrosis at LUL is seen. No pleural effusion. No definite cardiomegaly. 

  Impression :

  No active pulmonary disease. Fibrosis at LUL. 

  อยากทราบว่า แบบนี้ มีโรคทางปอดไหม หรือว่า เป็นลอยเดิมที่เคยติดเชื้อที่ปอด

  สวัสดีค่ะ คุณ kan2564,

                     ผลการเอ๊กซเรย์ปอด อ่านว่า 

                    - ไม่พบพยาธิสภาพในเนื้อปอดที่บ่งสภาวะการอักเสบหรือติดเชื้อ

                    - พบมีพังผืดบริเวณปอดซ้ายด้านบน 

                    - ไม่พบน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

                     - หัวใจไม่โต

                     ดังนั้น สรุปแล้ว ไม่พบรอยโรคที่สำคัญที่เกิดจากการอักเสบหรือติดเชื้อ มีเพียงแค่พังผืดบริเวณปอดซ้ายด้านบน ซึ่งอาจเกิดจากเคยมีการอักเสบหรือติดเชื้อในปอดมาก่อน แล้วทิ้งร่อยรอยไว้ คล้ายรอยแผลเป็นที่เกิดบริเวณผิวหนังค่ะ 

                     อย่างไรก็ตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์ที่ส่งตรวจ เพื่อพิจารณาประกอบกับประวัติและการตรวจร่างกายค่ะ