ถามแพทย์

 • ผลพบ dysplastic squamous epithelium involving more than 2/3 of the epithetlial thickness. คืออะไร

 •  คุณ โหน่ง
  สมาชิก
  Sections show dysplastic squamous epithelium involving more than 2/3 of the epithetlial thickness. Endocervical gland involvement is present. Deep margin and ectocervical margin are free. Endocervical margin is closed. No lymphovascular space invasion is identified. No stromal invasions is noted.

   สวัสดีค่ะ คุณ โหน่ง,

                      ผลการตรวจชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ที่ได้จากการตัดด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP) คือ : พบเซลล์ผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งเซลล์ผิดปกตินี้พบมากกว่า 2/3 ของความลึกของเยื่อบุผิว และพบเซลล์ผิดปกติที่ส่วนของเยื่อบุผิวชนิด endocervix ด้วย

                       ส่วนของปากมดลูกที่ตัดออกมานี้ ไม่พบเซลล์ผิดปกติตรงปริเวณขอบเขตที่ตัดออกมา ไม่พบเซลล์ผิดปกติที่ลุกล้ำเข้าหลอดเลือดและน้ำเหลือง ไม่พบเซลล์ผิดปกติที่ลุกล้ำเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้เยื่อบุผิว ดังนั้น ปากมดลูกส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกาย จึงไม่น่ามีเซลล์ผิดปกติหลงเหลือ

                        ดังนั้น หลังจากนี้ แพทย์จะทำการนัดตรวจเป็นระยะๆ ต่อไปค่ะ

  คุณ โหน่ง  คุณ โหน่ง
  สมาชิก
  ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ สบายใจขึ้นมาหน่อย (คุณหมอที่ตรวจไม่ค่อยบอกหรืออธิบายเลย) บอกแค่ว่าพบเซลล์ผิดปกติ ให้ส่องกล้อง ผลก็พบเซลล์ผิดปกติ หมอก็นัดทำ Leep แล้วฟังผลคุณหมอไม่อยู่ มีคุณหมอท่านอื่นมาตรวจแทนก็ได้แต่นัดเดือนหน้า