ถามแพทย์

 • หูดหงอนไก่ เกิดขึ้นตรงไหนบ้างในร่างกาย หากมือไปจับหูดหงอนไก่ แล้วไปสัมผัสที่อื่นๆ ของร่างกาย จะติดเชื้อไหม

 •  Flower2022
  สมาชิก
  หูดหงอนไก่สามารถเกิดขึ้นได้ที่ตรงไหนบ้างในร่างกาย หากมือเราไปโดนเชื้อหูดหงอนไก่แล้วไปสัมผัสกับแขน ขา หรือไปสีที่ตา จะทำใฟ้เกิดหูดหงอนไก่ที่บริเวณดังกล่าวหรือไม่

  สวัสดีค่ะ คุณ Flower2022,

                     โรคหูดหงอนไก่ ก็คือโรคหูดที่บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก ดังนั้น ก็จะเกิดเฉพาะที่บริเวณอวัยวะเพศและรอบๆ ทวารหนัก และจะไม่ไปติดที่บริเวณอื่นๆ ของร่างกาย (ยกเว้นในบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งจะติดจากการทำออรัลเซ็กส์)

                     ทั้งนี้ โรคหูดบริเวณอวัยวะเพศ จะเกิดจากสายพันธ์ุชนิด 6 และ 11 ส่วนโรคหูดที่บริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ก็จะเกิดจากสายพันธ์ุชนิดอื่นๆ แตกต่างกันตามแต่ละตำแหน่ง เช่น หูดที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า จะเกิดจากสายพันธ์ุที่ 1 ส่วนหูดตามลำตัว จะเกิดจากสายพันธ์ุที่ 2 และ 4 เป็นหลัก เป็นต้น

                      ดังนั้น หูดที่อวัยวะเพศ หรือหูดหงอนไก่ ก็จะติดเฉพาะจากการมีเพศสัมพันธ์ุ การใช้มือไปสัมผัสที่หูดหงอนไก่ แล้วไปสัมผัสที่บริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ก็จะไม่ได้ทำให้บริเวณอื่นๆ ของร่างกายติดโรคไปค่ะ เนื่องจากเป็นคนละสายพันธ์ุดังกล่าวไป ในทางกลับกัน หากเป็นหูดที่มือ การใช้มือไปจับอวัยวะเพศ ก็จะไม่ได้ทำให้อวัยวะเพศติดเชื้อหูด และกลายเป็นหูดหงอนไก่ได้ค่ะ