ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ไม่ใส่ถุงยางอนามัย ฝ่ายชายก็ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จะติดเชื้อไหม

  •  btk23
    สมาชิก
    หนูมีพสพ.กับแฟนครั้งแรก แต่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย แล้วแฟนก็ไม่เคยมึพสพ. กับใครมาก่อน แฟนจะติดเชื้อมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ btk23,

                        หากทั้งฝ่ายหญฺิงและฝ่ายชาย ไม่ได้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรอยู่ ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะไม่ติดโรคอะไรเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันค่ะ ซึ่งรวมถึงโรคหูดหงอนไก่ด้วย แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ เช่น HIV ซิฟิลิส หูดหงอนไก่ หนองใน รวมถึงมีโรคอื่นๆ ที่อาจไม่ได้ติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เมื่อมีเพศสัมพันธ์กัน ก็ย่อมมีโอกาสติดได้ค่ะ