ถามแพทย์

 • เวลารู้สึกกลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง จะหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก เป็นโรคแพนิคหรือเปล่า

 •  Best Best Nok Jindawvthipan
  สมาชิก
  รู้สึกกลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง รู้สึกกลัวว่าไม่รู้จะดำเนิดชีวิตต่อไปยัง เวลาที่มีความรู้สึกเหล่านี้ เหมือนจะแน่นหน้าอก แล้วทำให้หายใจไม่ค่อยออก ไม่ทราบว่าเป็นโรคแพนนิคหรือเปล่ค่ะ
  Best Best Nok Jindawvthipan  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Best Best Nok Jindawvthipan

  อาการรู้สึกกลัว เสร็จแล้วแน่นหน้าอก รู้สึกหายใจไม่ออกนั้นอาจเข้าข่ายโรคแพนิคได้เช่นกัน โดยโรคแพนิค คือการตื่นตกใจต่อเหตุการณ์ใดๆมากจนเกินไป ทำให้มีอาการทางกายจากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่มากผิดปกติ เช่น หัวใจเต้นเร็ว แน่นอก หายใจไม่ออก ขยับร่างกายไม่ได้ชั่วคราว เหงื่ออกมาก ร้อนวูบวาบได้

  แต่อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวมานั้น ควรหาสาเหตุทางกายก่อนว่าไม่มีและตัดออกไปก่อน เช่นเรื่องของโรคหัวใจ โรคปอด หรือการมีกรดไหลย้อนเป็นต้น

  แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม หากไม่มีสาเหตุทางกาย และเป็นภาวะแพนิคจริงๆ อาจส่งต่อให้จิตแพทย์ประเมินสภาพจิตและรับการรักษาด้วยาหรือจิตบำบัดต่อไป

  เบื้องต้น ควรฝึกทำใจให้สงบ โดยเมื่อรู้สึกเหมือนจะมีอาการดังกล่าว ให้ลองพุ่งความสนใจไปยังเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เช่นที่ที่เราชอบไป และต้องตั้งสติว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วไม่ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต