ถามแพทย์

  • เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าปี 2561 แล้วจะฉีดล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นได้ไหม ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต

  •  Peter Nathaphol Leevailoj
    สมาชิก
    ผมเคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อปี 2561 ชนิดฉีดใต้ผิวหนัง ผมอยากถามคุณหมอว่าเราฉีดเพื่อล่วงหน้าได้ไหมครับ ฉีดเพื่อกระตุ้น จะทำได้ไหมครับ แล้วต้องเริ่มต้นใหม่ไหม แล้ววัคซีนอยู่ได้นานกี่ปีเมื่อฉีดไปแล้ว ผมฉีดไปแล้วเมื่อปี 61 ครั้งล่าสุด ผมอยากฉีดอีกเพื่อตุ้นเพื่อรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

    สวัสดีค่ะ คุณ Peter Nathaphol Leevailoj,

                           หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันไปตลอด ดังนั้น หากไม่ได้ถูกสัตว์กัดหรือข่วน ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นเพิ่มแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะ การฉีดกระตุ้นนั้น จะฉีดเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วน หรือถูกเลียตา ปาก บาดแผล โดยเพียงแค่ฉีดกระตุ้น 1-2 เข็มก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดใหม่ให้ครบ 4-5 เข็ม แม้จะเคยฉีดมานานหลายปีแล้วก็ตามค่ะ