ถามแพทย์

 • มีหัวโนมาเกือบ 2 เดือน เป็นไตแข็งๆ เจ็บแปล๊บๆ อันตรายหรือไม่

 •  Nitchinthong
  สมาชิก
  หัััวโนมาเกือบ 2เดือน แล้วค่ะ เป็นไตแข็งๆ เริ่ิ่มมีอาการเจ็บแปล๊บๆ จี๊ดๆ ก่่่อนหน้้้านั้ั้ั้้้นจะมีีีอาการเจ็็็บก็็็ต่่อเมื่อไปโดน ไม่่่ทราบจะเป็้็้็้้้นอััันตรายหาืือเปล่ทคะ
  Nitchinthong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nitchinthong

  อาการหัวโน จับแล้วกดมีไตแข็งๆดังกล่าวมานั้น อาจจะเกิดจาก หลังได้รับอุบัติเหตุการกระแทกใดๆที่ศีรษะทำให้เกิดเป็นก้อนเลือดคั่งอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆสลายไปได้เอง สาเหตุอื่นๆเช่น ก้อนจากชั้นไขมันหรือชั้นกล้ามเนื้อ การติดเชื้อที่ผิวหนังเช่นรูขุมขนอักเสบหรือมีฝีหนอง หรือเป็นก้อนเนื้องอกของปมปลายประสาท เป็นต้น

  การดูแลเบื้องต้นอาจประคบเย็นได้หากมีอาการเจ็บปวด บวม ไม่ควรไปกดบริเวณหัวที่โนบ่อยๆ ระวังการกระทบกระแทกที่ศีรษะ รับประทานยาแก้ปวดได้

  หากผ่านมาเกิน 1 เดือนแล้ว ยังมีก้อนบวมโนชัดเจน กดเจ็บ หรือมีความผิดปกติใดๆที่ระบบประสาทเช่นอ่อนแรง ชา ร่วมด้วย ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดต่อไปค่ะ