ถามแพทย์

 • มีน้ำมูก และเสมหะ เสียงเปลี่ยน แต่ไม่ไอและเจ็บคอ ต้องทำอย่างไร

 •  Asama
  สมาชิก

  หวัดลงคอ มีน้ำมูก และก็เสมหะ เสียงเปลี่ยน แต่ไม่ไอและเจ็บคอค่ะ ต้องทำยังไงค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Asama,

                    อาการมีน้ำมูก มีเสมหะ เสี่ยงเปลี่ยน อาจเกิดจาก 

                  1. ไข้หวัดธรรมดา ซึ่งเป็นโรคติดต่อของระบบเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัส อาการได้แก่ มีน้ำมูก มีเสมหะ ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว เป็นต้น โดยอาการจะหายไปได้เองใน 1-2 สัปดาห์     

                2.ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอินฟลูเอนซา (Influenza) อาการมักรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา แต่ส่วนใหญ่จะหายได้เองเช่นกันในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 

                3. โรคภูมิแพ้ ชนิดแพ้อากาศ (allergic rhinitis) มักทำให้มีน้ำมูกใส คัดจมูก ไอ คันจมูก คันตา คันคอ เป็นต้น อาการจะเป็นติดต่อระยะเวลานาน โดยจะมีช่วงที่ดีขึ้นสลับกับช่วงอาการกำเริบ

                  ดังนั้น หากเพิ่งเริ่มมีอาการมาไม่นาน และอาการไม่รุนแรง ก็น่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาได้ การดูแลรักษาตนเองในเบื้องต้น ได้แก่ การดื่มน้ำเปล่ามากๆ งดน้ำเย็น พักผ่อนเยอะๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและผลไม้ งดสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการโดนลม โดนฝน และการอยู่ในที่ที่อากาศเย็น ทานยาบรรเทาตามอาการ เช่น ยาลดน้ำมูก เช่น chlorpheniramine (CPM), loratadine เป็นต้น 

                   แต่หากอาการเป็นรุนแรง เช่น มีเสหมะมาก มีน้ำมูกมาก มีไข้สูง ไอมาก เจ็บคอมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ