ถามแพทย์

 • หลั่งใน2ครั้ง

 •  YJJLL
  สมาชิก
  คือหนูมีอะไรกับแฟนหลังหมดประจำเดือน1วันแล้วไม่ได้ป้องกันอะคะแล้วคือหลั่งใน2ครั้ง แต่หนูก็ทานยาคุมฉุกเฉินแล้วนะคะ มีโอกาสที่จะท้องมั้ยคะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ YJJLL,

                          การนับระยะปลอดภัยนั้น ให้นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา (ไม่ใช่วันที่ประจำเดือนหมด) จนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ หากนับได้ไม่เกิน 7 วัน ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก แต่หากเลย 7 วันไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์อาจมีได้

                          ส่วนการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้น หากได้ทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% หากทานช้ากว่านี้ ประสิทธิภาพก็จะลดลงตามลำดับ