ถามแพทย์

 • หลั่งในไม่ได้ป้องกัน

 •  Panatdda Chaichit
  สมาชิก
  หมอค่ะ. หนูมีเพศสัมพันกับแฟนหลายครั้งทุกครั้งไส่ถุงยางนะค่ะมีครั้งเดียวที่แตกในค่ะ แฟนหลั่งในวันที่12ค่ะกังวัลมากเลยกลัวท้อง เดือนที่แล้วเมนมาวันที่19เป็นเมนส์5วันหาย. อยากทราบว่าจะท้องไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Panatdda Chaichit,

                        การมีเพศสัมพันธ์โดยใส่ถุงยางอนามัย จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2%-18% ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัย ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มาก 

                        อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนในรอบก่อนมาวันที่ 19 ก.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน วันที่ 12 ต.ค.ก็อาจอยู่ในระยะปลอดภัยได้ ซึ่งโอกาสในการตั้งครรภ์ถือว่ามีน้อยมาก

                         แต่หากประจำเดือนไม่มาในวันที่ 19 ต.ค. ก็จะถือว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย แนะนำควรรอดูต่อไป หากไม่มาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ 12 ต.ค. คือจนถึงวันที่ 26 ต.ค. หากไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ