ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 13 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์ 8 พ.ย. กินยาคุมฉุกเฉิน แล้วมีเพศสัมพันธ์อีก 9 พ.ย. ไม่ได้กินยา จะท้องไหม

 •  Women
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาไม่ตรงเดือน ต.ค.ประจำเดือนมา 13 ไข่ตกวันที่ 3พ.ย วันที่ 8 หลั่งใน แล้วกินยาคุมฉุกเฉิน วันที่ 9หลั่งในอีกไม่ได้กินยาจะป้องไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Women,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 13 ต.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8 พ.ย. ก็อาจอยู่ในระยะปลอดภัยหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณหนึ่งค่ะ

                       ส่วนการที่มีเพศสัมพันธ์อีกครั้งในวันที่ 9 พ.ย. หากยังไม่เกิน 12 ชั่วโมงนับจากที่ได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกไป ยาคุมก็จะยังช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ แต่หากเลย 12 ชั่วโมงไปแล้ว ยาคุมก็จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ

                        ดังนั้น นับจากวันที่ 9 พ.ย. ไป 2 สัปดาห์คือถึงวันที่ 23 พ.ย. หากยังไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ